TRENUTNA KAKOVOST ZRAK KISOVEC

Merilna postaja AQI -1

V Kisovcu smo konec preteklega tedna namestili merilni sistem Smartcity Sensware AQI, družbe Alfa Proxima d.o.o. iz Ljubljane, ki  omogoča sprotno spremljanje kakovosti zraka in meteoroloških podatkov.

Bazna postaja LoRaWan

Sistem trenutno deluje na osnovi dveh merilnih točk, na Trgu Pohorskega bataljona in Borovniškem naselju, kjer delujeta dve postaji tipa AQI-1  z več senzorji za prašne delce, pline in meteorologijo, bazna postaja pa je nameščena na rudniškem izvoznem jašku pri muzeju

Merjenje vključuje različne parametre:
– meteorološke podatke – temperaturo, vlago, zračni tlak;
– meritve prašnih delcev PM10, PM2.5 in PM1;
– meritve ozona, dušikovega dioksida, žveplovega dioksida in ogljikovega monoksida;
– meritve hlapljivih komponent (VOC) ter
– indikativno tudi meritve hrupa.
Sistem je modularen in omogoča kasnejšo nadgradnjo z dodatnimi merilnimi postajami in senzorji.

Rezultati monitoringa so ves čas dostopni na spletni strani Krajevne skupnosti Kisovec-Loke in Občine Zagorje in Savi
KLIK