Večina za sedanje ime potoka

V zvezi s problematiko poplavne ogroženosti na sestankih sveta KS Kisovec – Loke in v pisnih dokumentih velikokrat naslavljamo imena vodotokov. Pri tem nismo vedno najbolj natančni. To posebej velja za potok, ki teče skozi naselje Spodnji Šemnik in se pri tovarni Xella porobeton SI izliva v Medijo. Že vrsto let ga imenujemo Strahoveljščica. Po besedah pobudnika njegovega preimenovanja Robija Prašnikarja tega imena nikoli niso uporabljali, saj so potoku vedno pravili Graben. Meni, da bi bilo najbolje, če bi se v prihodnje uporabljalo ime Okornov studenec, ker je lepo in ima tudi zgodovinski pomen.

Temu predlogu je najbolj naklonjena tudi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pri Geodetski upravi RS, na katero je KS Kisovec – Loke 21. aprila 2021 naslovila vlogo glede uradnega poimenovanja vodotoka. Komisija, ki je 14. maja 2021 obravnavala vlogo, je v svojem mnenju zapisala, da je najmanj primerno poimenovanje Graben, saj je enakih imen praviloma manjših potokov v Sloveniji več, zato so identifikacijsko najmanj primerna. Komisija pa nima zadržkov glede poimenovanja potoka po imenu izvira Okornov studenec. Komisija je predlagala, naj se glede enotnega imena vodotoka odloči KS Kisovec – Loke. Na podlagi odločitve krajevne skupnosti bo ime vpisano v Register zemljepisnih imen.

Svet KS Kisovec – Loke je tematiko poimenovanja omenjenega vodotoka obravnaval 7. septembra 2021. Potrdil je predlog Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen pri Geodetski upravi RS za poimenovanje vodotoka na območju naselij Strahovlje in Spodnji Šemnik kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka poimenovanja vodotoka. Ob tem je sklenil, da bo ne glede na mnenje Komisije pripravil dopis in vprašalnik ter oba dokumenta posredoval vsem gospodinjstvom na območju naselij Strahovlje in Spodnji Šemnik. Izpolnjen in podpisan vprašalnik so gospodinjstva vrnila do 28. oktobra 2021.

Ime Okornov studenec je izbralo 29 odstotkov gospodinjstev, medtem ko jih je bilo največ (48 odstotkov) naklonjenih dosedanjemu poimenovanju Strahoveljščica. Na podlagi rezultatov anketiranja smo se na 7.korespondenčne seje Sveta KS, ki je od 15.11.2021 do 19.11.2021 enotno odločili, da Komisiji za standardizacijo zemljepisnih imen pri Geodetski upravi RS posredujemo predlog, naj se potok poimenuje Strahoveljščica.