PREGLED GRADNJE VEČ STANOVANJSKIH STAVB V KS KISOVEC – LOKE

Kisovško jamo so sistematično odpirali v obdobju 1868 – 1876. Dajala je dovolj premoga za takratne potrebe, zato so leta 1870 celo zaprli kotredeško jamo. V ta čas, povezan s potrebo po novi delavcih, sodi tudi intenzivna gradnja rudarskih stanovanj. Na Rudarski cesti so postavili tri objekte, Naselje na Šahtu je dobilo enega, Loke pa dva. Ta usmeritev se je nadaljevala tudi v 20. stoletju. Zaposlovanje nove delovne sile je narekovalo, da je rudnik zlasti v povojnem obdobju, do začetka 70. let prejšnjega stoletja, namenjal znatna lastna sredstva za gradnjo stanovanj. Ni čudno, da je kot glavni generator gospodarske dejavnosti na našem območju zgradil večino stanovanjskih objektov v Zagorski dolini.

Loke 47

Hišo ob Graščici (Loke 47) so postavili leta 1860, sedanjo podobo ji je vdihnila prenova v letu 1955, v njej je bivalo šest družin.

 

Loke 40

Loke 40

Stavba na Lokah 40, sprva znana kot Fabrika, saj je v njej leta 1843 začela obratovati cinkarna. V letu 1881 so v njej uredili skromna rudarska stanovanja. Iz hiše, ki so jo kasneje imenovali Prkaus in je bila dom številnih rudarskih družin, so se zadnji prebivalci izselili v 90. letih prejšnjega stoletja. Leta 2007 so jo zaradi nameravane gradnje novih stanovanj porušili.

 

Loke 11

“Štajgarski blok” (Loke 11) je bil zgrajen leta 1955 (blok za poslovno stavbo EVJ). Prvotno so bila stanovanja namenjena “ta višjim” obratovodjem, rudarskim inženirjem in  “štajgarjem”, po katerih je dobil tudi ime.

 

Pr’ Robavs

Pr’ Robavs

Robavsova hiša (“Pr’ Robavs”) pod nekdanjo cerkvijo sv. Marjete ob takratni glavni cesti Rudnik – Loke. V hiši, zgrajeni sredi 19. stoletja, je bila tudi gostilna “Pri Petru”. Lastnik posestva je leta 1847 postal Jožef Razpotnik, v letu 1889 mu je sledila Lucija Sršen. Nato je zemljišče zaradi odpiranja jame Loke deloma odkupil rudnik, deloma pa leta 1894 starši Petra Robavsa, ki je z ženo  Marijo med obema vojnama v hiši opravljal gostinsko dejavnost. Leta 1947 so premoženje podržavili. V hiši je rudnik uredil stanovanja za osem družin, medtem ko je bila v pritličju gostilna v lasti Krajevnega ljudskega odbora Loke. Stavbo so zaradi nevarno razpokanih sten kot posledice rudarjenja porušili leta 1963.

 

 

Trg Pohorskega bataljona 5

Stolpnica je zrasla v letu 1978.

 

Rudarska cesta 2

Stolpič je bil zgrajen leta 1977.

 

Trg Pohorskega bataljona 6,7

Stavba je bila dograjena leta 1969, po investitorju Rudniku Zagorje je dobila ime Rudniški blok – RB2.

 

 

Trg Pohorskega bataljona 8,9

Zgradbo so postavili v letu 1968, prav tako je znana kot Rudniški blok – RB1.

 

Trg Pohorskega bataljona 10, 11, 12

Stavba je bila za potrebe rudnika zgrajena leta 1955, poimenovali so jo “Partijski blok”.

 

Trg Pohorskega bataljona 14

Trg Pohorskega bataljona 22

Trg Pohorskega bataljona 23

TRG POHORSKEGA BATALJONA 14, 22 in 23 – Atrijske hiše pred in za dvorano Kulturnega doma Svoboda so bile postavljene v letu 1949. Na številki 14 je šest stanovanj, na številkah 22 in 23 pa po štiri stanovanja.

 

 

 

Borovniško naselje 1, 2

Stanovanjski blok je bil dokončan leta 1960.

 

Cesta 15. aprila 4, 6

Rudniški blok so zgradili v letu 1961.

 

Rudarska cesta 5

Gradnja stavbe sega v leto 1900.

 

Rudarska cesta 9

Objekt je letnik 1880. V njem ima svoje prostore podjetje Multima.

 

Rudarska cesta 10

Rudarska cesta 10

Najstarejša stavba v naši krajevni skupnosti, ki še služi svojemu namenu, je bila zgrajena davnega leta 1850.

 

Rudarska cesta 15

V stavbi, zgrajeni leta 1946, je sedem stanovanj.

 

Rudarska cesta 26

Blok z desetimi stanovanji, znan tudi kot Bajer, so postavili leta 1945.

 

Rudarska cesta 14a, 14b, 16a, 16b in 20a

Objekti s 43 stanovanji so bili postavljeni v letu 1988.

 

Petelinkarjeva cesta 1,3,5,7

Bloki so bili dograjeni leta 1980. V njih je 58 stanovanj.

 

Petelinkarjeva 9, 11, 13 in 15

Objekt s štirimi stanovanji je bil nadzidan na zaklonišču v letu 1982. Zaklonišče za 200 ljudi so gradili istočasno z blokom.

 

Naselje na šahtu 15

Stavba je bila zgrajena v letu 1906. Sestavlja jo 15 stanovanjskih enot.

 

Naselje na šahtu 16 do 30

Petnajst vrstnih hiš, t. i. dvojčkov, je bilo postavljenih leta 1948.

 

Pripravil: Marjan Kovač
FOTO: Miha P, Marjan Kovač – osebni arhiv