Vzpostavitev pogodbene pošte Pošte Slovenije v Kisovcu?

Med prebivalci naše krajevne skupnosti se pojavljajo nejasnosti in strahovi v zvezi z uvedbo pogodbene pošte 1412 Kisovec. Pošta Slovenije zelo agresivno nastopa v zadevi, zato sem se v imenu (trenutno še predsednik sveta) KS Kisovec – Loke dolžan odzvati za zaščito interesa krajank in krajanov. V navezi z županom Matjažem Švaganom sem izrazil naše odločno nasprotovanje načrtovani spremembi z
naslednjim pismom.


Spoštovani!
Čeprav ste svoje pismo z dne 29. 11. 2022 naslovili na župana g. Matjaža Švagana, nam ga je posredoval v vednost. V njem pišete, da ste se že dogovorili, da pošto 1412 Kisovec prevzame v upravljanje pogodbeni partner, namreč podjetje Agromobil, Drobež Mitja, s.p., tehnično-kmetijska trgovina. Pogodbena pošta naj bi pričela s poslovanjem v začetku prihodnjega leta (1. 2. 2023). V svojem dopisu poudarjate, da bo za krajanke in krajane KS Kisovec – Loke kot tudi druge prebivalce širšega območja občine Zagorje ob Savi kakovost izvajanja poštnih storitev ostala enaka, spremenila se bo samo lokacija pošte (pošta bo poslovala na lokaciji Rudarska cesta 2a).

Spoštovana gospa mag. Darja Ljubec, direktorica projektov, skrbnica projekta OPO2!

V svojem dopisu z dne 29. 11. 2022 se uvodoma sklicujete na dopis Pošte z dne 3.11. 2021, v katerem v 2., 3. in 4. odstavku na strani 2 navajate:

“Skupaj z vami se želimo dogovoriti, kako pozitivno predstaviti prednosti pogodbene pošte Pošte Slovenije tako krajanom kot tudi izvajalcem oziroma pogodbenim partnerjem (opis v priloženem letaku).

Zavedamo se, da sta Vaša podpora ter podpora občinskih organov upravljanja ključni za uspešno vzpostavitev pogodbene pošte v navedenem kraju. Ob tem bi želeli v Vašem občinskem glasilu objaviti namero Pošte Slovenije o vzpostavitvi pogodbene pošte ter objaviti predstavitveno gradivo o delovanju pogodbenih pošt, seveda v obliki objave, ki jo bo plačala Pošta Slovenije.

Vzpostavitev pogodbene pošte in njeno delovanje Vam želimo podrobneje predstaviti, zato Vas prosimo za termin sestanka pri Vas.”

Precej nenavadno se mi zdi, da se je vaša poslovna politika, vključno s korektnim odnosom do komitentov, nenadoma tako korenito spremenila, da se ne zavedate več, kako ključna je podpora občinskih organov upravljanja za uspešno vzpostavitev pogodbene pošte v našem kraju.

Krajani v zvezi z vzpostavitvijo pogodbene pošte niso imeli verodostojnih in pravočasnih informacij, zato so se pojavila ugibanja. Začele so se širiti govorice, da takšna reorganizacija pomeni tudi zmanjšanje obsega storitev, ukinitev nekaterih storitev, kot so poštni predali, prevzem in oddaja paketov (opravlja se le na pošti 1410 Zagorje), bančno poslovanje prek Nove KBM, sprejem poštno ležečih pošiljk, storitve Loterije Slovenije, športne stave, oddaja telegramov ipd. Na občini in krajevni skupnosti menimo in se močno bojimo, da se s sprejetjem takšnega nepremišljenega in za nas nezadostno pretehtanega ukrepa slabšata kakovost in ažurnost poštnih storitev, kot smo ju bili vajeni doslej.

Zaradi zgoraj omenjenih razlogov se krajani naše krajevne skupnosti v zadnjih tednih in dneh množično obračajo na KS in vodstvo občine Zagorje s prošnjo, naj status kisovške pošte in njena lokacija ostaneta nespremenjena. Izjemno smo začudeni, da spreminjate tako status kot lokacijo pošto v naselju oziroma krajevni skupnosti z več kot 2800 prebivalci. Od tega jih živi v naselju Kisovec več kot 2000. V KS menimo, da že zgolj ta podatek utemeljuje obstoj izpostave, še zlasti če vemo, da je več kot 330 krajanov starejših od 70 let, vsi pa so zvesti komitenti nekdanje Poštne banke Slovenije oziroma sedanje Nove KBM.

Večina naših občanov, predvsem starejših, je prepričanih, da bo vaš nameravani, premalo pretehtani ukrep uvedbe pogodbene pošte pomenil veliko izgubo za krajane, ki bodo hkrati izgubili zaupanje v Pošto Slovenije.

Omenjate novo lokacijo pogodbene pošte, ki naj bi poslovala na Rudarski cesta 2a, ob regionalni cesti Izlake–Zagorje. Naj vas spomnim, da se bo že v kratkem pričela rekonstrukcija regionalne ceste skozi Kisovec. V sklopu teh del se načrtuje tudi obnova parkirišč pred poslovnimi prostori podjetja Agromobil, Drobež Mitja, s.p. Po obnovi bo število parkirnih mest ostalo enako sedanjemu, tj. devet (9), namenjena pa bodo vsem uporabnikom javnih parkirišč, vključno z Agromobilom, Grafsom in stanovalci večstanovanjskega bloka na naslovu Rudarska cesta 2. V času rekonstrukcije regionalne ceste, ki naj bi predvidoma trajala eno leto, bo parkiranje še posebej moteno ali celo onemogočeno.

Sedanja lokacija pošte 1412 Kisovec ima bistveno boljše razmere za parkiranje, saj je število razpoložljivih parkirnih mest neprimerljivo večje, dosti boljši je tudi dostop do njih. Poleg tega ima napovedana lokacija pogodbene pošte na voljo premajhne poslovne površine, vprašljiv dostop invalidnim osebam, kar dodatno govori v prid ohranitvi sedanjega načina delovanja poštne službe v Kisovcu. Ob poštni službi seveda ne smemo pozabiti na kontinuiteto bančnega poslovanja Nove KBM, ki bi bilo v prostorih pogodbene pošte resno ohromljeno.

Naj vas spomnim na dopis, ki ga je Pošti Slovenije 17. 1. 2017 posredoval Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi. V tistem obdobju ste že nameravali vzpostaviti pogodbeno pošto, vendar vas je avtor dopisa spomnil, da bi bil takšen korak nepošten v odnosu do krajanov, ki so po ukinitvi poslovalnice NLB svoje račune prenesli na Novo KBM in tako ostali vezani na Pošto Slovenije.

O vaši prenagljenosti priča tudi pismo, ki vam ga je 2. 12. 2022 poslal zagorski župan Matjaž Švagan kot odgovor na vaše pismo z dne 29. 11. 2022. V njem g. župan odločno pravi, da se občinsko vodstvo nikakor ne more strinjati z vašim odgovorom in da “ne sprejemamo enostranskih odločitev, ki niso v korist našim občankam in občanom”.

Obenem vas v pismu obvešča, da je občinski svet Občine Zagorje ob Savi na seji dne 2. 12. 2022 izrazil oster protest proti odločitvi, da se v Kisovcu in na Izlakah nameravata vzpostaviti pogodbeni pošti. “Iz tega razloga zahtevamo urgentni sestanek na to temo z vodstvom Pošte Slovenije,” dodaja zagorski župan.

Glede na vse povedano tudi svet KS Kisovec – Loke zahteva sestanek vseh akterjev, vključenih v zgodbo o reorganizaciji poštne službe v Kisovcu, da se preprečijo neljubi dogodki, ki bi sledili morebitni vzpostavitvi pogodbene poštne poslovalnice 1412 Kisovec.

V pričakovanju vašega čimprejšnjega konstruktivnega odgovora vas lepo
pozdravljamo.

Marjan K