Zahvala – Marjan Kovač

Župan Matjaž Švagan je v četrtek na slavnostni seji občinskega sveta podelil priznanja Občine Zagorje ob Savi.

Letošnje leto si bom zapomnil kot nekaj posebnega. Izbran sem bil namreč za prejemnika zlate plakete Občine Zagorje. Priznanje je zame velika čast, saj svojih prizadevanj v življenju nisem nikoli povezoval z nagradami, temveč z delom za skupno dobro skupnosti, v kateri živim. Tega sem se držal tako v desetletjih vodenja PGD Loke, kot član Občinskega sveta in v petih mandatih predsedovanja svetu KS Kisovec – Loke.

Hvaležen sem PDG Loke, da je opazilo vztrajnost mojih stremljenj, ki so ob posluhu župana in Gasilske zveze Zagorje ter trdni podpori upravnega odbora PGD Loke prispevala k posodabljanju voznega parka in orodjarne PGD Loke. Hvaležen sem vsem članicam in članom PGD Loke, ki so nesebično priskočili na pomoč pri številnih delovnih akcijah, ki so funkcionalno nadgrajevale podobo gasilskega doma in njegove okolice ali omogočale pripravo in izvedbo prireditev, vključno z gasilskimi veselicami. Hvala operativnim gasilcem, ki so se bili ves čas pripravljeni izobraževati, da so varneje in uspešneje posredovali v številnih intervencijah za reševanje imetja in življenja občank in občanov. Iskrena zahvala velja vsem krajankam in krajanom, ki zvesto podpirajo loške gasilce. To priznanje je tudi njihovo.

Obenem se prisrčno zahvaljujem članicam in članom sveta KS Kisovec – Loke, s katerimi sem imel privilegij sodelovati kot član in predsednik vodstvenega organa krajevne skupnosti. Mnogo ur in neprespanih noči smo vtkali v tkanino, ki se imenuje napredek lokalne skupnosti. Marsikdaj se je zdelo, da smo pred nepremostljivimi ovirami na poti k našim ciljem, kljub temu pa je seznam naših dosežkov dolg in smo lahko nanj upravičeno ponosni. Hvala zagorskemu županu Matjažu Švaganu, ki je imel posluh za razvojne potrebe in sprotne težave, s katerimi smo se soočali. Hvala občinskim službam, članicam in članom občinskega sveta ter drugim akterjem. Nenazadnje velja zahvala sleherni krajanki in krajanu KS Kisovec – Loke, ki je podpiral/a ali dobronamerno spremljal/a napore krajevnega vodstva oziroma znal/a potrpeti med izvajanjem posegov v prostor, ki so spremenili dnevno rutino bivanja. Ostanite takšni še naprej, ko se bo kraj razvijal tudi na temeljih pridobitev, ki so bile realizirane v obdobju mojega funkcionarskega udejstvovanja.

Marjan Kovač