Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo po neurju med 03.08. in 06.08.2020

Občina Zagorje ob Savi poziva oškodovance, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi, kot posledico neurij s poplavami med 03.08. in 06.08.2020, da lahko le-to prijavijo na predpisanih obrazcih najkasneje do ponedeljka, 31. 08. 2020, do 12:00 ure.

Obrazci so dostopni na spletnih straneh URSZR, skladno s sklepom MORS, URSZR, št. 844-21/2020-40-DGZR, pa so na voljo naslednji obrazci:

– za prijavo škode na KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH uporabite
Obrazec 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,

– za prijavo ŠKODE NA STAVBAH – V CELOTI UNIČEN OBJEKT uporabite
Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt) in

– za prijavo DELNE ŠKODE NA STAVBAH uporabite
Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči. V primeru, da gre za več objektov istega lastnika, je potrebno vsak objekt prijaviti ločeno. Za oceno škode uporabite šifrant B – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah (priloga 3) in

– za prijavo škode na GRADBENO – INŽENIRSKIH OBJEKTIH uporabite
Obrazec 5 za oceno škode na gradbeno-inženirskih objektih

Na obrazec napišite tudi številko transakcijskega računa (TRR). Izpolnjene in podpisane obrazce s strani oškodovanca ter sliko poškodovanega zemljišča / objekta je potrebno oddati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, najkasneje do ponedeljka, 31.08.2020, do 12:00 ure.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 03 56 55 713 (Damir KOZOLIĆ).

Sklep – ocenjevanje škode zaradi neurij s poplavami med 3 in 6 avgustom 2020 (002)