Zlata plaketa Strelskemu društvu Kisovec

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na svoji 6. redni seji dne 20.6.2019 sprejel naslednji

SKLEP
I.

Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 se podeli

STRELSKEMU DRUŠTVU KISOVEC,
Naselje na Šahtu 37, 1412 Kisovec

II.

Zlata plaketa se prejemniku podeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji Občinskega Sveta Občine Zagorje ob Savi 1. avgusta 2019

 

OBRAZLOŽITEV:

KRAJEVNA SKUPNOST Kisovec-Loke
Trg Pohorskega bataljona 15
1412 KISOVEC
Tel.: 03/567 16 37, 03/567 26 37
E-naslov: kisovec-loke@siol.net
www.kskisovec-loke.si

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
Datum: 30.4.2019
Številka: 38 / 2018

Utemeljitev predloga za priznanje Občine Zagorje – Zlata plaketa

Začetki strelskega športa v Kisovcu segajo v leto 1959, ko so kisovški zanesenjaki strelstva organizirali prva lokalna tekmovanja na katerih so se pomerili krajani, stari in mladi v streljanju z zračno puško. Strelsko družino Loke – Kisovec je Občinski ljudski odbor Zagorje ob Savi 16.7.1962 vpisal v register delujočih društev ObLO Zagorje pod številko 70. Družina razen dobre volje in želje po druženju ni imela lastnih prostorov, niti denarja in lastnega orožja. Interes je bil iz dneva v dan vse večji, zato ni presenetljivo, da se začetek delovanja dogaja, kje drugje, kot v »knapovski vašhavi«. Dejavnost članov je usmerjena v iskanje primerne lokacije za strelišče in skromen dom. Ker je bilo prostovoljno delo odlika tistega časa so člani v kratkem času zgradili in uredili dom s streliščem za zračno puško. Ob gradnji Športnega doma pri katerem so aktivno sodelovali tudi strelci je društvo pridobilo dodatnih 40 m2 uporabnih površin. Pozneje so svoje prostore dograjevali in posodabljali, uredili so centralno ogrevanje, izolirali zunanje stene in strop ter zamenjali tlake in talne obloge.

V društvu aktivno delujejo in tekmujejo naslednje selekcije:
– člani
– veterani
– mladinke in mladinci
– pionirke in pionirji
– mlajši pionirji in pionirke
– cicibanke in cicibani

Društvo tradicionalno organizira:
– spominsko tekmovanje Mira Cesarja
– tekmovanje v počastitev praznika Krajevne skupnosti in
– druga priložnostna tekmovanja

Dober strokovni kader in vodstvo sta ustvarila razmeroma dobre pogoje za delo, rodili so se tudi rezultati, ki jim veliko pomenijo in na katere so upravičeno ponosni. Še posebej na osvojene naslove občinskih, regijskih in državnih prvakinj oz prvakov. Strelsko društvo Kisovec je lani prejelo 950,00 EUR iz naslova sofinanciranje športnih programov v občini Zagorje ob Savi v letu 2018.
Zgoraj navedeni znesek, pa zadošča zgolj za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev in vodenje bančnih storitev. Stroške ogrevanja, nam je delno kril sponzor z nakupom kurilnega olja za najnujnejše dni, sami pa smo pripravili drva za celotno sezono. V minuli sezoni smo člani društva opravili 24.000 km za prevoze na tekmovanja,
stroške prevoza pa krijemo sami. V lanskem letu so dočakali pomembno pridobitev, izveden je bil projekt prenovitve in z elektronskimi tarčami SIUS opremljenega zračnega strelišča, vrednost projekta 35.000,00 €. Občina Zagorje ob Savi je prispevala 23.000,00€ EUR, ostala sredstva so prispevali donatorji in društvo samo. Posodobitev smo v kompletu izvedli člani društva. Kljub skromnim finančnim sredstvom ekipe redno nastopajo in tekmujejo v regijski in državni ligi, poleg tega se udeležujemo različnih regijskih, državnih in tudi mednarodnih tekmovanjih, poglejmo dosežke zadnjih let:

Uspehi strelskega društva Kisovec 2017/18:
Državno prvenstvo:
1. mesto cicibanke posamezno (Nika Skubic) z novim državnim rekordom mesto
1. mesto cicibanke ekipno (Nika Skubic, Nika Piskar, Leja Piskar)
1. mesto ml. pionirji posamezno (Kralj, Škoberne, Judež)
2. mesto pionirka MK puška trojni položaj (Tija Šiles)
3. mesto veterani – ekipno (Kovač, Žujić, Mohorko)
3. mesto posamezno (Kovač)
Državna liga:
1. mesto pionirka (Tija Šiles)
3. mesto pionir (Nik Kralj)
4. mesto pionirji ekipno
Kekčev pokal:
6 kol – šest zmag ekipno – (22 krat na stopničkah posamezno-vse kategorije)
Skupna zmaga – ekipno in 2 x posamezno
Regijska liga
Prvaki posamezno in ekipno

Regijska prvenstva
Prvaki posamezno in ekipno
Uspehi strelskega društva Kisovec 2018/19:
Državno prvenstvo:
1. mesto cicibanke ekipno (Tessa Drnovšek, Nika Piskar, Leja Piskar) nov
državni rekord
1. mesto pionirji ekipno (Nik Kralj, Ožbej Rokavec, Nik Jazbec)
1. mesto veterani (Anton Mohorko, Ostoja Žujić, Lado Kovač)
1. mesto ml. pionirka (Nika Skubic)
2. mesto cicibanka (Nika Piskar)
2. mesto pionir (Nik Kralj)
3. mesto cicibanka (Tessa Drnovšek)
3. mesto veterani (Lado Kovač)
4. mesto pionirka (Tija Šiles)
5. mesto pionir (Gašper Judež)
Državna liga:
2. mesto pionirka (Tija Šiles)
2. mesto pionirji ekipno
Kekčev pokal:
1. mesto cicibanke
1. mesto cicibanka (Nika Piskar)
1. mesto ml. pionirka (Nika Skubic)
2. mesto cicibanka (Leja Piskar)

Temelji delovanja društva so bili, so in bodo tudi v prihodnje sloneli na delu z mladimi. Množica mladih, sposoben trenerski kader, odlični rezultati in uvrstitve kažejo, da so izbrali pravo pot, pot na kateri morajo in so dolžni vztrajati zaradi mladih: cicibanov, pionirjev, mladincev.. ne le tradicije. Vsekakor so si zastavili, kot vedno, visoke cilje, ker so polni zanosa, volje, pripravljenosti za delo ni dvoma, da jih ne bi uresničili. Včeraj je zgodovina, jutri je prihodnost, tukaj in zdaj pa je danes. Za njimi je 50 let organiziranega in uspešnega delovanja. Vsi člani, še posebej pa cicibanke, cicibani, pionirke, pionirji mladinke in mladinci, ustvarjajo zgodovino društva za prihodnje rodove, njim prepustimo oceno njihovega današnjega dela.

Predsednik Sveta KS
Marjan Kovač